MidiSweden har lagt ner verksamheten.





Vi tackar alla kunder och besökare för den här tiden.




Söker du musikbakgrunder kan vi rekommendera Midilagret